Uporabljaj angleški jezik tudi takrat, ko ti zmanjka besed

Pogosto se pogovarjam z ljudmi, ki dobro razumejo angleški jezik, zlahka sledijo filmom, berejo knjige v angleščini. Ko pride do tega, da se morajo pogovarjali, pa nekaterim naenkrat postane neprijetno. Skoraj vsi se učimo angleščino v šoli ali na tečajih, pa imamo kljub temu pogosto težave, ko se želimo v resničnem življenju sproščeno pogovarjati.

Učni program Edison – več kot le pogovori v angleškem jeziku

Zakaj se nam to dogaja? V šolskem okolju – kamor sodijo tudi tečaji tujih jezikov – se besede, fraze in slovnična pravila učimo tako, kot si sledijo v učbeniku. Učitelji nam pojasnjujejo v slovenščini in učenci sprašujejo v slovenščini. Takšen način pa ni prav nič podoben naravnemu načinu učenja jezika. Majhni otroci, ki se učijo govoriti, se ne učijo se iz knjig. Učijo se tako, da poslušajo svoje starše in vrstnike in jih posnemajo.

Kako se lahko učimo mnogo hitreje? Najbolje in najhitreje se učimo takrat, ko govorimo samo v tujem jeziku. Osnovno pravilo je: NE govorimo v slovenščini! Ker želimo povedati svoje mnenje, misel, se učimo iz potrebe in iz želje, zato je takrat naša motivacija največja. Avtomatično se naučimo najpogostejše izraze in fraze. Nekaterih besed sicer (še) ne poznamo, ampak nič hudega. Tiste besede, ki jih ne poznamo, lahko hitro poiščemo v slovarju ali na spletu. Pojem ali predmet lahko opišemo tudi z besedami, ki jih že poznamo. To res pomaga, da dobimo tisto samozavest, ki jo potrebujemo za sproščen pogovor.

Ni treba, da smo že na začetku popolni, samo poskušajmo! Ko začnemo govoriti, gradimo svoj besedni zaklad in hkrati vadimo.

Jezik je namenjen pogovoru, pravila pridejo na vrsto kasneje

V programu Edison se osredotočamo na pogovor, ne na pravila. Govorimo, govorimo, se smejimo in govorimo. Ker učenec lahko izbira med številnimi temami pogovora, besede lažje stečejo. Udeleženci lažje povedo svoje mnenje in uporabljajo primere iz svojega življenja. Malo stvari je namreč bolj neprijetnih kot to, da se moramo pogovarjati o stvareh, ki nam niso všeč ali pa o njih nič ne vemo. Še v materinščini nič radi ne govorimo o takšnih temah.

Kaj lahko še naredimo, da bomo govorili čim bolj tekoče?

Še vedno velja, da čim več beremo v angleščini, poslušamo in gledamo angleške oddaje, serije, YouTube posnetke itd. To danes res ni noben problem.

Drugi namig pa je pravzaprav en dober trik! Ko govorimo neprekinjeno, je povsem običajno, da vmes delamo premore. To počnemo tudi, ko govorimo slovensko. Sredi misli se ustavimo in iščemo prave besede. Takrat običajno uporabljamo mašila, ki nam pomagajo premostiti mučno tišino. Mašilom v angleščini pravimo gap fillers. To so besede ali kratke fraze, ki pomagajo, da je naša angleščina slišati res cool.

Sledi seznam besed in fraz, ki jih lahko koristno uporabiš v trenutkih, ko razmišljaš ali iščeš pravo besedo. Nekatere imajo pomen, druge pa prav nobenega, razen tega, da boste slišati super!

Tell me something. Don’t tell me. Wow!
If you say so… You mean to say? Do you mean to say?
Tell me. Do you know what I mean? Well!
You see! You know… I know.
I see. Oh! I see. You mean…? Say.
Actually By the way Believe me.
Come on. As if… Not at all
Never No way Not a chance
Incidentally Of course Surely
Basically Certainly Definitely
To be honest Oh! Sure However
Anyway Meanwhile Do…?
So what! Obviously In fact
Exactly Precisely By all means
Ah! Oh! Alas!