Lesena prizma in vrtina

Imamo kos lesa v obliki pravilne 3-strane prizme z obsegom osnovne ploskve 24 dm ter višino 1 m.
(a) Izračunaj površino prizme
(b) V prizmo izvrtamo valjasto luknjo s polmerom 2 dm. Izračunaj prostornino nastalega telesa.