Različne oblike pomoči za mlajše otroke in njihove starše

Nudimo specialno strokovno pomoč za mlajše šolarje in za starše:

Inštrukcije, prilagojene za mlajše šolarje

Sara Senica v naši ekipi skrbi za izvedbo ustrezno prilagojenih inštrukcij za osnovnošolce do 7. razreda. Sara zaključuje študij specialne in rehabilitacijske pedagogike in je že izkušena na področju dela z mlajšimi otroki. Vaš mladi šolar bo lahko z njeno pomočjo izboljšal znanje pri vseh predmetih. Sara nudi tudi posebno pomoč tistim otrokom, ki imajo težave z branjem, pisanjem ali pozornostjo. V kolikor se otrok spopada z motnjo branja, mu lahko pomagamo z uporabo vedenjsko – kognitivne metode branja.

Učna pomoč za mlajše učence je primerna tudi v naslednjih primerih:
 • otrok z motnjo avtističnega spektra;
 • otrok, ki prestaja dolgotrajnejšo bolezen;
 • otrok z motnjo pozornosti (AD) ali hiperaktivnosti (ADHD);
 • otrok s specifičnimi učnimi težavami, kot so disleksija, diskalkulija, disgrafija, neverbalne specifične učne težave in dispraksija.
Prijava za učno pomoč

Individualna pomoč za starše mlajših otrok

Za starše mlajših otrok sem oblikovala poseben program. Individualni posveti so namenjeni obravnavi vašega problema na povsem konkretnem nivoju. Takšno svetovanje je seveda osebno in zaupno, saj se včasih res ukvarjamo le s konkretnimi problemi in vprašanji pri vzpodbujanju samostojnosti in odgovornosti otroka, pogosto pa moramo iskati tudi odgovore in rešitve za resnejše in zelo osebne probleme staršev, ki se odražajo v odnosu do otrok. Pri reševanju tovrstnih zahtevnejših problemov mi je poleg pedagoško – andragoške izobrazbe v veliko pomoč tudi moje znanje s področja transakcijske analize (TA).

Da boste lažje ugotovili, ali je program primeren za vas, naj naštejem le nekaj osnovnih in najpogostejših vsebin, ki jih obravnavamo na teh individualnih srečanjih:

 • Kako v praksi pri mlajšem otroku razvijati učne spretnosti?
 • Kako otroka vzpodbujati k aktivnemu učenju?
 • Kako ravnati, da bo imel otrok ravno pravo mero pomoči staršev?
 • Kako reševati probleme pri otroku ki ima realno pri učenju več težav kot vrstniki?

Učna pomoč za mlajše otroke
Izpolnite kontaktni obrazec, če želite vašemu otroku zagotoviti učno pomoč.

Vaše ime*

Vaš elektronski naslov*

Označite*
Strinjam se s pogoji uporabe.*

Če povratnega sporočila ne boste našli v vašem glavnem predalu, preverite tudi vsebino drugih predalov, kot na primer Posodobitve / Updates ali Promocije / Promotions.
Posvet s strokovnjakom - starši
Rezervirajte si posvet s strokovnjakom za vzgojo in učenje.

Vaše ime*

Vaš elektronski naslov*

Vaša telefonska številka

Na kratko opišite problem, ki ga želite rešiti*

Označite*
Strinjam se s pogoji uporabe.*

Če povratnega sporočila ne boste našli v vašem glavnem predalu, preverite tudi vsebino drugih predalov, kot na primer Posodobitve / Updates ali Promocije / Promotions.

Program je oblikovan glede na individualne potrebe in značilnosti posamezne družine.
Običajno se dogovorimo za dve srečanji po 2 pedagoški uri. Če se med procesom svetovanja izkaže potreba, se dogovorimo za več srečanj.

Cena za pomoč staršem mlajših osnovnošolcev
60,- EUR*

*Cena za 90 minutni strokovni posvet.
Gotovinskih plačil ne sprejemamo.

 • Pokličite in se pozanimajte, ali je to prava storitev za vas
 • Kvalificirana, strokovna pomoč
 • 360° celostna obravnava
 • Individualna in 100 % zaupna izvedba programa (1:1)