Kako se dokaj hitro naučiti veliko snovi?

Naučiti se moram veliko snovi, časa pa je zelo malo.

Približuje se obdobje popravnih izpitov in izpitov na fakultetah. Morda se sprašujete, katere strategije so najboljše za učenje in pomnjenje informacij, kadar je veliko snovi?

Če ima knjiga 300 strani in je zelo debela, v njej je 36 različnih poglavij, razdeljenih na 5 sekcij…. Ufff, kako naj si vse to stlačim v glavo?

Kako pojesti slona?

Hmmm, morda po grižljajih, po tri ugrize naenkrat?

Samo tri stvari naenkrat Samo tri stvari naenkrat
Najprej moramo upoštevati omejitve, ki jih imajo naši možgani. Nikar ne poskušajte naenkrat stlačiti preveč snovi v glavo. Upoštevajte pravilo treh. Naučite se npr. tri pojme, potem se ustavite. Vrnite se kasneje in se naučite nove tri. Nikar se ne učite kampanjsko – tik pred izpitom. Številne raziskave so dokazale, da kampanjsko učenje ne zadošča za trajnejše pomnjenje informacij.
Ponavljajte, ponavljajte, ... Ponavljajte, ponavljajte, ...
Učenje se »zgodi« s ponavljanjem. Če preberete enkrat in enkrat razmišljate o naučenem, še ni dovolj. Nevronske povezave in mreže se utrdijo takrat, kadar ponavljamo, potem je tudi priklic informacij na izpitu mnogo lažji.
Big picture Big picture
Učenje se »zgodi« tudi takrat, kadar nove informacije povezujemo z vsebinami, ki jih že poznamo, oziroma o njih že nekaj vemo – se pravi s starejšimi informacijami. V bistvu si tako ustvarimo nek uveljavljen mentalni model, na katerega pripenjamo nove informacije. Splača se posvetiti nekaj časa temu, da si ustvarite tako imenovano »veliko sliko«, zato da si ustvarite ta mentalni model, kasneje pa se vrnete k podrobnostim – takrat ste si šele naredili prostor, kamor lahko podrobnosti sploh umestite. Če vam ustreza, narišite miselni vzorec velike slike. Tako boste lažje razumeli strukturo, nato pa lahko dodajate še podrobnosti in z njimi dopolnite miselni vzorec.
Diagram - tekst - diagram Diagram - tekst - diagram
Pomemben je tudi prenos ali transfer znanja. Poskušajte informacije, ki se jih učite, uporabiti v različnem kontekstu. Če se na primer učite strnjeno besedilo nekega poglavja ali odstavka, poskušajte narediti diagram ali tabelo. In obratno – če študirate diagram ali tabelo, napišite odstavek vezanega besedila, ki se nanaša na podatke. Ko ponavljate naslednjič, povejte naglas, obnovite in razložite s svojimi besedami.
Povežite Povežite
Če sta dve temi ali predmeta povezana, poskušajte ugotoviti, kaj že znate in poznate iz prejšnje snovi, preden se lotite novih vsebin.

Pa veliko sreče na izpitih!

Program aktivnega učenja Learning Expert™
Se soočate s pomanjkanjem motivacije za učenje, slabo koncentracijo, problemi s pomnjenjem učne snovi? Aktivno učenje reši te in številne podobne težave. Individualni program.