Lesena piramida in luknja

Imamo kos lesa v obliki pravilne 6 strane piramide z obsegom osnovne ploskve 24 dm ter višino 1 m.

(a) Izračunaj površino te piramide

(b) V to piramido izvrtamo valjasto luknjo s polmerom 2 dm. Izračunaj prostornino nastalega telesa.

(a)
o=24 cm
h=10 dm

    \[o=6a\]

    \[a={o\over 6}={24\over 6}=4dm\]

    \[S=O+pl\]

Osnovno ploskev v tem primeru sestavlja 6 enakostraničnih trikotnikov. Ploščina enakostraničnega trikotnika se izračuna:

    \[S_{et}={{a^2 \sqrt{3}}\over 4}\]

Zato je O:

    \[O=6\cdot S_{et}=6\cdot {{a^2 \sqrt{3}}\over 4} = {{3 a^2 \sqrt{3}}\over 2}\]

Plašč sestavlja 6 enakokrakih trikotnikov. Kot za vsak trikotnik se tudi za enakokrak trikotnik ploščina izračuna kot polovica produkta dolžine stranice in višine na to stranico. V našem primeru:

    \[S_{t}={{a\cdot v_a}\over 2}\]

Problem je višina v_a, ki je ne poznamo. Seveda s podatki, ki so na voljo, lahko v_a izračunamo.

Rendered by QuickLaTeX.com


Med višino piramide h in višino trikotnika v_t je pravi kot. Višine h, v_t in v_a tako tvorijo pravokotni trikotnik in velja:

    \[{v_a}^2={v_t}^2+h^2\]

Za enakostranične trikotnike poznamo formulo za izračun višine trikotnika v_t:

    \[v_t={{a\sqrt{3}}\over 2}\]

Tako je:

    \[{v_a}^2={{3a^2}\over 4}+h^2\]

    \[{v_a}^2={{3a^2+4h^2}\over 4}\]

    \[v_a=\sqrt{{3a^2+4h^2}\over 4}={\sqrt{3a^2+4h^2}\over 2}\]

Končno imamo formulo za plašč:

    \[pl=6\cdot {{a\cdot v_a}\over 2}=6\cdot {a\cdot {\sqrt{3a^2+4h^2}\over 2}\over 2}=3a\cdot {\sqrt{3a^2+4h^2}\over 2}\]

Sedaj lahko izračunamo površino prizme:

    \[S=O+pl={{3 a^2 \sqrt{3}}\over 2}+3a\cdot {\sqrt{3a^2+4h^2}\over 2}={{3a}\over 2}\cdot{(a \sqrt{3}+\sqrt{3a^2+4h^2})\]

    \[S={{3\cdot 4}\over 2}\cdot{(4 \sqrt{3}+\sqrt{3\cdot 4^2+4\cdot 10^2})=6\cdot{(4 \sqrt{3}+\sqrt{448})=168,57 dm^2\]

(b)
Valj lahko izvrtamo le do določene višine v.

Rendered by QuickLaTeX.com


Iz podobnosti med trikotniki sledi:

    \[{v_t\over h}={r\over {h-v}} \Rightarrow h-v={hr\over v_t} \Rightarrow v=h-{hr\over v_t}\]

    \[v=h-{hr\over {{a\sqrt{3}}\over 2}}=h-{2hr\over{a\sqrt{3}}}=h(1-{2r\sqrt{3}\over {3a}})\]

Prostornina nastalega telesa je razlika med prostornino cele piramide in valja:

    \[V=V_p-V_v={{O\cdot h}\over 3}-\pi r^2 v={{{{3 a^2 \sqrt{3}}\over 2}h\over 3}-\pi r^2 h(1-{2r\sqrt{3}\over {3a}})={{a^2 h\sqrt{3}}\over 2}-\pi r^2 h(1-{2r\sqrt{3}\over {3a}})=85,45 dm^3\]