Lesena prizma in vrtina

Imamo kos lesa v obliki pravilne 3-strane prizme z obsegom osnovne ploskve 24 dm ter višino 1 m.
(a) Izračunaj površino prizme
(b) V prizmo izvrtamo valjasto luknjo s polmerom 2 dm. Izračunaj prostornino nastalega telesa.

Rešitev:
(a)
o=24 dm
h=1 m = 10 dm

    \[o=3a \Rightarrow a={o\over 3}={24\over 3}=8 dm\]

    \[S=2\cdot O + pl = 2\cdot {{a^2\cdot \sqrt{3}}\over 4}+3ah={{a^2\cdot \sqrt{3}}\over 2}+3ah=295,43 dm^2\]

(b)
Skica:

Rendered by QuickLaTeX.com

Naj bo V_p prostornina prizme in V_v prostornina valja. Potem je:

    \[V=V_p-V_v\]

    \[V=O\cdot h - \pi r^2 h = h({{a^2\cdot \sqrt{3}}\over 4}-\pi r^2)=151,46 dm^3\]