Nekaj nasvetov za starše

Nekaj splošnih nasvetov za starše iz intervjuja v oddaji Dobro jutro.

Skrbi staršev mlajših otrok

Zgodnejše všolanje otrok povzroča tudi zgodnejše skrbi staršev v zvezi s šolo. Otroka začnemo čim prej navajati na to, da so domače naloge del šolskih obveznosti po pouku. Pomoč staršev pri izdelavi domačih nalog je včasih sicer smiselna in potrebna, vendar je treba vztrajati pri tem, da bo otrok čim bolj in čim prej samostojen pri domačih opravilih za šolo.

Pomembno je ustrezno strukturiranje časa, ki je namenjen domačim nalogam. Tudi v primerih, ko domače naloge ni, je smiselno ta čas posvetiti branju ali učenju.

Najstniki

Knjiga o vzgoji
Knjiga Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da
Izkušnja ene od gledalk je podobna številnim drugim izkušnjam staršev z najstniki. Otrok o dejavnostih v šoli pove je to, da je bilo “v šoli v redu”, nalog nima, učiti se ni treba. V 8. razredu so starši dovolili, da o vsem v zvezi s šolo odloča sam.

Motivacije v otroka ne moremo vcepiti na silo. Najstniki se upirajo staršem. Prepiri z otrokom vse skupaj samo še poslabšajo. Poskušajmo odkriti, kaj otroka res veseli in kakšni cilji so realno dosegljivi. Pravilno je, da je otrok ob zaključku osnovne šole že skoraj povsem samostojen.

Oglejte si tudi prvi del video posnetka.