O učnih stilih in pogovorih z otrokom

Učenje je veščina, ki se jo moramo naučiti

Ali lahko dosežemo, da bi se otroci radi učili, radi hodili v šolo in delali domače naloge?
Raziskave kažejo, da slovenski otroci ne hodijo radi v šolo. Eden od bistvenih razlogov za to so preobsežni učni načrti. Kako lahko torej pomagamo tistim otrokom, ki so brihtni, samo učiti se jim ne da?
Učenje je veščina, ki se jo moramo naučiti, kot se naučimo voziti kolo. Učenje ni zabava, ampak delo, a ko nam preide v navado, nam ne povzroča več velikih težav. Prav tako ni potrebno, da bi bilo učenje zgolj dolgočasna dejavnost.
Načini sprejemanja učne snovi so različni. Nekateri se lažje učijo, če učno snov lahko vizualizirajo, drugi morajo vse preveriti v praksi, tretji znajo prisluhniti. Starš lahko predvideva, kakšen je prevladujoč učni stil otroka, ne more pa se zanašati na to, da je pri otroku prisoten zgolj in samo en zaznavni kanal. Učenje poskušamo, kolikor je le možno, prilagoditi prevladujočemu učnemu stilu otroka.

Starši naj ne delajo namesto otrok

Kako otroku pravilno zastaviti vprašanja v zvezi s šolo? Otroka lahko pripravimo do tega, da razmišlja o šoli pozitivno. Prav tako je pomemben osebni urnik otroka, saj s pravilno organizacijo časa lahko pridobimo ravno pravo rezervacijo za učenje. S količino dodatnih aktivnosti ne smemo pretiravati. V vsaki družini potrebujemo tudi nekaj kakovostnega časa za sebe.

Oglejte si tudi drugi del video prispevka z nekaj splošnimi nasveti za starše mlajših otrok in najstnikov.