V letu 2017 smo izvajali delavnice za starše, otroke in učitelje na različnih ljubljanskih osnovnih šolah. Vse delavnice se nanašajo na področje vzgoje in učinkovitega učenja. Udeleženci so spoznali praktične metode in rešitve na naslednjih področjih:

 • Učinkovite tehnike učenja
 • Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki
 • Kako se pripravimo na preverjanje znanja in odpravljanje treme in stresa
 • Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme
 • Ozaveščanje lastnih vzorcev iz primarne družine (kako se odražajo v našem odnosu z otrokom)
 • Spodbujanje otrokove odgovornosti in samostojnosti – Zakaj je prav, da včasih otroku pustimo, da jim spodleti
 • Kako in koliko lahko starši pomagamo otrokom pri učenju?
 • Kako pomagati otroku pri izbiri srednje šole in poklica?
 • Kaj lahko pričakujemo v razvoju otroka v različnih starostnih obdobjih in kako se razvijajo možgani najstnikov
 • Kako deluje spomin in tehnike za boljše pomnjenje in priklic informacij ter tehnike za boljšo koncentracijo
 • Medijsko opismenjevanje – vplivi oglaševanja in vzgoja kritičnih potrošnikov
 • Spoznajmo učne stile učencev, vpliv učnih stilov na uspešnost pri učenju
 • Naredimo strateški načrt učenja in postavljanje ciljev
 • Pomen primarne družine in vpliv vzgojnih stilov na oblikovanje osebnosti
 • Motivacija za učenje – Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da

Izvedbo naštetih delavnic delno sofinancira Mestna občina Ljubljana – MOL.

Termini, lokacije in cene delavnic

Datum Vsebina Publika Lokacija Cena (EUR)
21.3.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 16
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
23.3.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 32
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
30.3.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 24
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
3.4.2017 Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme in stresa
Udeležba: 26
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
5.4.2017 Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme
Udeležba: 29
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
10.4.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 33
Starši in otroci, 4. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
11.4.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki
Udeležba: 25
Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
18.4.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 24
Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
20.4.2017 Kako deluje spomin in tehnike za boljše pomnjenje in priklic informacij ter tehnike za boljšo koncentracijo
Udeležba: 17
Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
8.5.2017 Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme
Udeležba: 8
Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
9.5.2017 Učinkovite tehnike učenja
Udeležba: 22
Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
15.5.2017 Medijsko opismenjevanje – vpliva oglaševanja in vzgoja kritičnih potrošnikov Udeležba: 5 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
18.5.2017 Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme Udeležba: 21 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
22.5.2017 Ozaveščanje lastnih vzorcev iz primarne družine (kako se odražajo v našem odnosu z otrokom) Udeležba: 28 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
23.5.2017 Kako deluje spomin, tehnike za boljše pomnjenje in priklic informacij ter tehnike za boljšo koncentracijo Udeležba: 20 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
28.8.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki Udeležba: 22 Pedagoški delavci – predmetna st. OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
30.8.2017 Spomin, tehnike za urjenje spomina in koncentracije pri učencih Udeležba: 36 Pedagoški delavci – razredna in predmetna st. OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
18.9.2017 Spodbujanje otrokove odgovornosti in samostojnosti – Zakaj je prav, da včasih otroku pustimo, da jim spodleti Udeležba: 10 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
19.9.2017 Kako deluje spomin in tehnike za boljše pomnjenje in priklic informacij ter tehnike za boljšo koncentracijo Udeležba: 17 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
25.9.2017 Kako deluje spomin in tehnike za boljše pomnjenje in priklic informacij ter tehnike za boljšo koncentracijo Udeležba: 15 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
26.9.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki Udeležba: 21 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
4.10.2017 Pomen primarne družine in vpliv vzgojnih stilov na oblikovanje osebnosti Udeležba: 14 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Riharda Jakopiča 0,00 EUR
5.10.2017 Motivacija za učenje – Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da Udeležba: 16 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
7.10.2017 Spoznajmo učne stile učencev, vpliv učnih stilov na uspešnost pri učenju Udeležba: 29 Pedagoški delavci – razredna in predmetna st. OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
7.10.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in komunikacija z otroki in mladostniki Udeležba: 29 Pedagoški delavci – razredna in predmetna st. OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
7.10.2017 Učinkovte tehnike učenja Udeležba: 29 Pedagoški delavci – razredna in predmetna st. OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
11.10.2017 Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme Udeležba: 9 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
18.10.2017 Kako in koliko lahko starši pomagamo otrokom pri učenju? Udeležba: 12 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR
6.11.2017 Kaj lahko pričakujemo v razvoju otroka v različnih starostnih obdobjih in kako se razvijajo možgani najstnikov Udeležba: 4 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
8.11.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki Udeležba: 15 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
9.11.2017 Motivacija za učenje – Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da Udeležba: 39 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Franceta Bevka 0,00 EUR
13.11.2017 Vzpostavljanje dobrega stika in učinkovita komunikacija z otroki in mladostniki Udeležba: 9 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Riharda Jakopiča 0,00 EUR
20.11.2017 Naredimo strateški načrt učenja in postavljanje ciljev Udeležba: 16 Starši in otroci, 5. – 9. razred OŠ OŠ Trnovo 0,00 EUR
22.11.2017 Spodbujanje otrokove odgovornosti in samostojnosti – Zakaj je prav, da včasih otroku pustimo, da jim spodleti Udeležba: 6 Starši, 1. – 9. razred OŠ OŠ Riharda Jakopiča 0,00 EUR
12.12.2017 Kako pomagati otroku pri izbiri srednje šole in poklica? Udeležba: 3 Starši, 8. – 9. razred OŠ OŠ Šmartno pod Šmarno goro 0,00 EUR
13.12.2017 Kako pomagati otroku pri izbiri srednje šole in poklica? Udeležba: 13 Starši, 8. – 9. razred OŠ OŠ Ketteja in Murna 0,00 EUR

O točnem terminu s podatkom o uri začetka boste udeleženci in zainteresirani pravočasno obveščeni. Vsak udeleženec delavnice prejme tudi tiskano gradivo, ki se nanaša na izbrano tematiko delavnice.

Za individualni posvet me starši lahko kontaktirate preko te povezave.

Poleg delavnic bo MOL v letu 2017 za omejeno število klientov s področja mestne občine Ljubljana sofinanciral tudi program Aktivno učenje – individualni program za izboljšanje učnega uspeha.

Sponzorji delavnic za starše, otroke in pedagoške delavce

Zavod Manja 360 delno zagotavlja lastna sredstva za izvajanje delavnic. Delna sredstva za leto 2017 so prav tako zagotovili sponzorji in Mestna občina Ljubljana. Zahvala gre vsem, ki ste nam zaupali in pripomogli k izvedbi tega projekta.

Seznam sponzorjev

Posebna zahvala gre tudi vsem posameznikom, ki ste prispevali k realizaciji tega projekta.