Učni stili so pomembni za uspešno učenje

Si lahko predstavljate, da bi silili svojega otroka, naj nosi čevlje, ki mu niso prav? Zakaj bi ga torej silili naj se uči na način, ki mu »ni prav«? Tako, kot je pomembno, da ima otrok ravno prav velike čevlje, so za uspešno učenje pomembni učni stili.

Razkorak med tistim, kar je otrokov učni stil in načinom podajanja učne snovi je prisoten po vsem svetu. V šolah otroci uporabljajo tradicionalne učbenike in delovne zvezke, ki so v skladu z učnimi načrti in so povsem neprilagojeni različnim učnim stilom in pristopom k učenju. To je res približno tako, kot da bi otroku obuli premajhne čevlje ali pa tako velike, da bi se spotaknil ob prvem koraku.

Kako otrok najbolje zaznava nove informacije? Učni stili nudijo odgovor.

Učenje, ki ni po otrokovi meri, je lahko še precej bolj boleče od čevljev, ki mu niso prav. Starši mi pogosto zaupajo zelo podobne zgodbe. Pripovedujejo mi o tem, da jim učiteljica na govorilnih urah pove, da njihov otrok med poukom ni pri miru, da se ves čas igra s svinčnikom, čečka in sploh ni pri stvari. Rešitev težave je preprosta, če najprej ugotovimo, kateri je otrokov prevladujoči zaznavni kanal. Takšne »težave« so najbolj pogoste pri otrocih s prevladujočim telesno – gibalnim oziroma kinestetičnim zaznavnim stilom. Več o posameznih zaznavnih stilih lahko preberete na moji spletni strani. Rešite lahko tudi vprašalnik o učnih stilih.

Ne gre torej za nobeno veliko znanost. Gre preprosto za to, da lahko svojim otrokom pri učenju uspešno pomagamo, če razumemo, kako najbolje sprejemajo nove informacije.

Motivacija za učenje je vedno prisotna

Naši otroci so bili zagnani učenci, preden so začeli hoditi v šolo. V vsakem otroku se še vedno skriva motiviran otrok, zagnan za učenje. Plazijo se, naučijo stati, hoditi, teči in govoriti brez učiteljev in ocen. Otroci imajo v sebi naravno radovednost, veliko se jih tudi veseli, da bodo šli v šolo. Potem pa se vse spremeni. Njihovo navdušenje splahni, radovednost se spremeni v razočaranje, malodušje in strah in veliko jih kmalu ugotovi, da si ne želijo biti v šoli. Šolski sistem na splošno (ne samo pri nas) oziroma učitelji – kljub vsem izobraževanjem – pri pouku ne uporabljajo tehnik, ki ustrezajo otrokovim individualnim učnim stilom. Resnici na ljubo je tu treba seveda dodati tudi to, da se učitelj pri pouku ne more prilagajati specifičnim lastnostim vsakega posameznega učenca.

Otroci se nekako navadijo na šolo in shajajo z njo dan za dnem, čeprav je šola pogosto prostor, ki jih vedno znova spominja na to, da niso dovolj uspešni ali da ne dosegajo najboljših rezultatov. Na podlagi uspeha v šoli se oblikuje naša samopodoba, ki jo nosimo s seboj vse življenje. Če je otrokova definicija samega sebe »neuspeh«, potem bo v življenju težje uspešen.

Moj otrok ima dobre ocene, zato me za njegov individualni učni stil ne skrbi kaj dosti

Tudi otroci, ki imajo sicer dobre ocene, so lahko zelo obremenjeni. Okolica od njih pričakuje, da bodo uspešni na prav vseh področjih. Preveč pogosto se zgodi, da se takšni otroci učijo na pamet in dobivajo dobre ocene na testih, a ko zaključijo srednjo šolo, jih mine vsaka volja do šole in učenja. Otroci z nekoliko nižjimi ocenami so včasih lahko celo bolj bistri in iznajdljivi pri mnogih stvareh in dobro razumejo šolsko učno snov, slabši pa so pri pomnjenju informacij in pisanju testov.

Šole žal nimajo niti časa, niti dovolj učiteljev ali prave volje in znanja za to, da bi se otrokom individualno lahko posvečale. Zato lahko tukaj pomagate starši. Kako?

Pri individualnih urah pomoči za aktivno učenje po programu Learning Expert najprej določimo otrokov prevladujoč zaznavni kanal. Teste nato ovrednotimo in svetujemo otrokom in staršem, kateri način učenja posamezniku najbolj ustreza, da si bo v čim krajšem času čim bolj učinkovito zapomnil največ snovi. Preverite sami in videli boste, da je učenje, ki je skladno z otrokovimi individualnimi lastnostmi, precej lažje in praviloma tudi bolj uspešno.

Pozor: rezultati številnih znanstvenih raziskav, ki so bile opravljene v zadnjih letih, kažejo na to, da osebni učni stil pogosto razumemo kot čudežni recept. Zelo dobro je, če veste, kakšen je učni stil vašega otroka, vendar se ne smete zanašati na to, da bo po tem, ko boste imeli informacijo o prevladujočem zaznavnem kanalu in individualna priporočila za učenje, postalo vse enostavno. Še vedno se je treba učiti! Priporočila za učenje v skladu z učnim stilom posameznika so le tehnike, ki jih morate uporabiti za prijetnejše in otroku prilagojeno učenje. Tehnike same po sebi pa seveda ne dajejo nobenega rezultata – rezultate vedno da le vloženo delo. In to delo je tudi za tiste, ki poznajo svoj osebni učni stil, še vedno le in zgolj učenje.

Naslovna slika: Karolina Grabowska