Ulomki – vaje I

(1) Reši: 

    \[9{5\over 7}-3{3\over 14}=\]

(2) Dopolni:

    \[{5\over 8}={\over 16}={\over 24}={\over 32}={\over 40}={30\over }={35\over }\]

(3) Vstavi ustrezen znak < ali > v okvirček:

    \[6{5\over 10}+8{1\over 4} \hspace{2 mm} \square \hspace{2 mm} 2{4\over 14}+7{1\over 7}\]

(4) Tomaž ima 490 EUR. Sestri Maji da 3/7 denarja.
a) Koliko denarja je dal sestri?
b) Koliko mu ostane?

(5) Izračunaj:

    \[6{1\over 4} : \left( 10{3\over 4} - 4,5\right)+4{2\over 3}=\]