Ulomki – vaje II

(1) Dopolni naslednjo tabelo:

Okrajšan ulomek Decimalno število

    \[{1\over 4}\]

    \[0,07\]

    \[{1\over 25}\]

    \[3,02\]

(2) Zmnoži ulomka in zapiši rezultat v obliki okrajšanega ulomka:

    \[3{4\over 15}\cdot 1{24\over 56}=\]

(3) Za domačo nalogo so morali učenci 6. c razreda rešiti 12 nalog. Nino je rešil četrtino nalog, Andreja {2\over 3} in Mitja polovico. Patricija je rešila {5\over 6} vseh nalog. Koliko nalog je rešil vsak od njih?

(4) Na spodnjem številskem traku zapiši tista decimalna števila, ki so označena s puščicami.

(5) Katero število moramo prišteti vsoti števil 4{5\over 37} in 8{18\over 37}, da dobimo rezultat 17{1\over 37}?

(6) Izračunaj razliko a-b, če je:

    \[a={1\over 10}+{3\over 50} \hspace{1cm} b={7\over 20}-{29\over 100}\]