Ulomki – vaje III

(1) Poišči vsa naravna števila, ki se nahajajo med ulomkoma 3{4\over 5} in {57\over 5}.
(2) Primerjaj ulomke in decimalna števila po velikosti:

    \[{1\over 2} \hspace{2mm} \square \hspace{2mm} 0,625\]

    \[0,5 \hspace{2mm} \square \hspace{2mm} {5\over 6}\]

    \[{6\over 8} \hspace{2mm} \square \hspace{2mm} 0,825\]

    \[0,95 \hspace{2mm} \square \hspace{2mm} {4\over 5}\]

(3) Reši enačbe:

    \[{15\over 12}={10\over x} \hspace{5mm} x=?\]

    \[{52\over x}=4 \hspace{5mm} x=?\]

    \[{3\over 6}={x\over 8} \hspace{5mm} x=?\]

(4) Izračunaj. Če je potrebno rezultat okrajšati, potem naredi tudi to.

    \[((10 {1\over 3}-{2\over 9}) : {5\over 18})\cdot ({3\over 8}+{1\over 4})=\]

(5) Z ravnilom nariši številsko os, označi enoto in določi lego naslednjih ulomkov:

    \[{5\over 4}, {26\over 13}, {8\over 6}, 1{1\over 4}, {3\over 8}\]

(6) Elijah bought 18 candy bars and ate {1\over 3} of them. Emma bought 12 candy bars and ate {2\over 3} of them. Who ate more candy bars?